Nyheder

Tilmeld dig nyhedsbrev

Greater Copenhagen: En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg er en topprioritet


En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg er en mulighed for at sprede integrationen til endnu et større område i Greater Copenhagen. Der er i Greater Copenhagen enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg skal bygges og påbegyndes så hurtigt som muligt. Greater Copenhagens formand og næstformand uddyber her hvorfor.

Sophie Hæstorp Andersen, næstformand i Greater Copenhagen og Regionsrådsformand i Region Hovedstaden (S):

  • Fire kilometer. Det er afstanden mellem Danmark og Sverige, der hvor Øresund er smallest mellem Helsingør og Helsingborg. En forbindelse over denne del af Øresund vil knytte ikke bare det nordlige Skåne og Halland tættere til København, det vil også være et afgørende skridt på vej mod en nordeuropæisk vækstmetropol i Greater Copenhagen. En afgørende brik i korridoren mellem hele Skandinavien og det kontinentale Europa. Derfor er den vigtig for fremtidens jobs, samhandel og vækst.

Carl Johan Sonessen, formand for Greater Copenhagen og ordförande i Region Skåne (M):

  • Det er klart, at der er store fordele for Sverige med en forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Men også set med danske briller er det en stor fordel, at Skåne mentalt ikke kommer til at ligge længere væk fra København end Hamborg. Den svenske sygeplejerske skal fortsat søge job i det danske sygehusvæsen. Den danske ingeniør skal også i fremtiden bringe værdi til den svenske industri. Og omvendt. Vi skal understøtte det fælles dansk-svenske arbejdsmarked med verdensklasse infrastruktur – og det starter med en forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Tue David Bak, Managing Director i Greater Copenhagen:

  • ”Kollektive trafikløsninger kræver offentlig medfinansiering. Det er helt normalt. Vi har noteret os, at Trafikstyrelsen vurderer, at en kombineret bil- og togforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg ikke kan finansieres alene af brugerne. Vi har i Greater Copenhagen kigget tallene efter i sømmene. Det er helt tydeligt, at Trafikstyrelsens analyse er meget forsigtig i sine udregninger. Også for forsigtig. Desuden inkluderer analysen flere fordyrende elementer, der ikke er nødvendige for at få forbindelsen på plads. Det indebærer, at offentlig medfinansiering kan være nødvendig, men langt fra i det omfang der ligger til baggrund for transportministeren udtalelse. Vi vil opfordre til, at ministeren tager vores udregninger med i sine overvejelser inden yderligere drøftelse om HH-forbindelsen”.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis.

cj_sh_tb
Carl Johan Sonessen, Sophie Hæstorp Andersen og Tue David Bak.