Nyheder

Tilmeld dig nyhedsbrev

Press & Communication Manager til Greater Copenhagen


Er du skarp på kommunikation – både den interne og den eksterne? Tror du på, at skarp og vovet kommunikation kan flytte komplekse politiske dagsordener? Er du drevet af en iværksætterånd, og vil du gerne tage aktivt ejerskab til opbygningen af en dansk-svensk organisation til interessevaretagelse? Synes du, det lyder interessant og fagligt udviklende at arbejde i krydsfeltet mellem politik og økonomisk udvikling med partnere i Sverige og Danmark? Hvis du kan svare ja til dette, synes vi, at du skal søge vores ledige stilling som Press & Communication Manager i Greater Copenhagen.
Ambitionen med Greater Copenhagen
Greater Copenhagen skal være Nordeuropas vækstmetropol og en af de førende globale hubs for innovation. Ved at samle kræfterne i den fælles organisation Greater Copenhagen arbejder 85 kommuner og 4 regioner fra Sydsverige og Østdanmark i fællesskab for at sikre, at regionen bliver endnu stærkere økonomisk integreret, at rammer for innovation og udvikling af virksomheder er blandt de bedste i verden samt, at infrastrukturen er grøn og effektiv.
 
Om stillingen
Skal Greater Copenhagen nå sine politiske mål, fordrer det, at organisationen er agil, fagligt velfunderet og har en skarp, professionel og modig presse- og kommunikationsindsats. Igennem de seneste år har Greater Copenhagen med et stærkt bidrag fra presse- og kommunikation sat en række vigtige politiske dagsordener fx omkring en ny fast forbindelse over Øresund, barrierer for arbejdsmarkedsintegration og problemer med grænselukninger mellem Danmark og Sverige. Fremover skal vi gerne sætte endnu flere politiske dagsordener.
 
Pejlemærker for presse og kommunikationsarbejdet
Den nye Press and Communication Manager får til opgave at sikre, at:
 • Greater Copenhagen sætter endnu flere nationale politiske dagsordener
 • Langt flere nationale interessenter følger, lytter til og får inspiration af Greater Copen­hagens budskaber
 • Greater Copenhagens netværk blandt journalister og redaktører på traditionelle og nye medier udvides markant i Danmark og Sverige
 • Gennemslagskraften af den politiske kapital, som Greater Copenhagens medlemmer lægger i organisationen, styrkes
Dine opgaver
 • Udvikle og implementere den strategiske kommunikation for Greater Copenhagen ift. nationale og regionale interessenter i Danmark og Sverige
 • Fastholde og udvikle relationer med journalister og redaktører på danske og svenske medier
 • Definere og drive Greater Copenhagens pressestrategi, samt skrive pressemeddelelser, SoMe opslag og debatindlæg
 • Opbygge stærkere netværk med kommunikations- og presseafdelinger hos Greater Copenhagen medlemmer, der kan sikre agilt pressearbejde
 • Planlægge og sikre optimal eksponering af Greater Copenhagens politiske ledelse på dagsordensættende konferencer, Folkemødet, Almedalsveckan, paneldebatter og lignende i Danmark, Sverige og internationalt (fx Bruxelles, EU-fora, WEF eller tilsvarende fora)
 • Lave pitch til medier for at få dem til at dække Greater Copenhagen nyheder
 • Styre planlægning og koordinering med medlemsorganisationer
 • Lede en student og en praktikant, der understøtter arbejdet med presse og kommunikation
 • Bidrage til den samlede policy udvikling af Greater Copenhagen
Vi forventer, at du
 • Er proaktiv af natur og får energi af at arbejde sammen med andre, herunder også med personer uden for din egen organisation
 • Har erfaring med at drive lobby og interessevaretagelse overfor politiske beslut­nings­tagere, embeds­mænd og interesseorganisationer
 • Er hamrende god til at skrive kort og koncist på dansk eller svensk (og også gerne på engelsk) og synes, det er sjovt at formidle komplekse problemstillinger
 • Har flair for at opbygge alliancer, partnerskaber og projekter på tværs af vores 89 medlems­organisationer, virksomheder og nationale myndigheder i Danmark og Sverige
 • Har mod på at være i en politisk styret organisation, hvor fokus og dagsordenerne hurtigt kan ændre sig
 • Har viden om (eller hurtigt kan tilegne dig viden om) økonomisk udvikling, vækstpolitik, infrastruktur og regional udvikling
 • Er motiveret ved tanken om at bidrage til udviklingen af Greater Copenhagen og vores otte-personers internationale team
 • Har mod på selv at definere stillingens presse- og kommunikationsaktiviteter indenfor den overordnede ramme, der er udstukket fra ledelsens side  
 • Har en kommunikationsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer på kandidatniveau  
Din nye hverdag
Du bliver en del af et dansk-svensk team på otte personer i vores sekretariat, der har til huse i Nørregade i det indre København. Foruden en Press and Communication Manager er der en student (20 timer) samt en praktikant (20 timer), der er dedikeret til presse og kommunikations­arbejdet.
Greater Copenhagen deler kontorfællesskab med en række andre organi­sationer bl.a. Øre­sund­­direkt, Copenhagen Capacity og Wonder­ful Copenhagen. Du bliver derfor en del af en spændende mangfoldig international arbejds­plads med enga­gerede kollegaer og samar­bejds­partnere, politisk momentum og store ambitioner.
Der vil være rejseaktivitet (ca. 15% af din arbejdstid) i Greater Copenhagen-geografien, samt enkelte rejser til fx Stockholm. Der vil være mulighed for hjemmearbejde en dag om ugen.
Stillingen er på fuld tid. Lønniveau på konsulent eller chefkonsulent alt efter kvalifikationer og erfaring. Forventet startdato er 1. juni 2022.    
 
Søg stillingen
Kan du genkende dig selv i stillingsbeskrivelsen så send en kort motiveret ansøgning og dit CV på dansk eller svensk til job@greatercph.com. Skriv ”Press & Communication Manager” i emnefeltet. Deadline for ansøgning er d. 27. april 2022. Vi holder samtaler løbende og vil anvende test som del af forløbet.  
 
Har du spørgsmål til stillingen eller Greater Copenhagen mere overordnet, er du velkommen til at kontakte Managing Director Tue David Bak på tlf.: +45 2330 2535 eller tdb@greatercph.com
 
Du kan læse mere om Greater Copenhagen på www.greatercph.dk
 
teamplayers