Medicon Valley, Biocenter, Københavns Universitet

Om Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et enestående erhvervspolitisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden samt de tilhørende 85 kommuner i en fælles indsats for at skabe en højt udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4,3 mio. indbyggere.

Greater Copenhagens vision afspejler samarbejdets ambitioner for regionen:Greater Copenhagen is the centre of sustainable growth and quality of life because we offer agile, collaborative and accessible conditions where people can unleash their potential.

separator

I 2018 og 2019 arbejder Greater Copenhagen målrettet på at styrke tre vigtige områder for vækst og beskæftigelse i regionen. Vi kalder de 3 områder for vores signaturprojekter:

Greater Copenhagen som life science-centrum

Med 36.000 ansatte har Greater Copenhagen Nordens største koncentration af forskning og virksomheder inden for life science og arbejder målrettet for at rekruttere internationalt talent og tiltrække virksomheder og kapital til regionen.

 

Greater Copenhagen Gigabit – digitalisering i verdensklasse

Regionens digitale infrastruktur skal være den bedst tænkelige, og Greater Copenhagen skal ligge i front med hensyn til udnyttelse af digitaliseringens muligheder.


Grænseløs kollektiv transport på et integreret arbejdsmarked

Sammenhængende kollektiv transport skal gøre det let at arbejde og rejse i Greater Copenhagen, og grænsehindringer, der hæmmer den økonomiske integration, skal fjernes.


Indsatsen for Greater Copenhagens signaturprojekter hviler på 4 fokusområder, som er fundamentet for vores samarbejde:

  • Styrkelse af regionens infrastruktur og mobilitet
  • Tiltrækning af talent, turister og investeringer til regionen
  • International markedsføring af Greater Copenhagen som vækstregion
  • Fortsat integration af hele regionen til gavn for vækst og beskæftigelse

Læs folderen "Vi er Greater Copenhagen"