Forskning i Greater Copenhagen: ESS og MAX IV

Med etableringen af forskningsanlæggene ESS og MAX IV i disse år, bliver Greater Copenhagen hjemsted for to af verdens førende forskningsanlæg på deres områder. Det forventes, at nye materialeløsninger, som vil fremkomme af resultaterne fra forskningen i de to anlæg, kan bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer inden for energi, klima, sundhed, fødevarer og produktivitet.

MAX IV åbnede i juni 2016, mens ESS ventes klar i 2020. Når begge anlæg er færdige, ventes de at beskæftige 500 fastansatte og 5.000 tilknyttede forskere.

Greater Copenhagen og ESS & MAX IV

Greater Copenhagen arbejder for at skabe infrastruktur omkring ESS og MAX IV, som understøtter mulighederne for at høste det økonomiske potentiale på 3 mia. kr. om året, som eksperter har stillet i udsigt. Indsatserne omhandler blandt andet:

  • Større kendskab til faciliteterne og deres potentiale
  • Løsning af eksisterende hindringer for bosætning på tværs af sundet for udenlandske forskere
  • Etablering af samarbejde mellem relevante aktører inden for forskning, myndigheder og erhvervslivet

Hvordan kan kommunerne bruge ESS og MAX IV?

Kommunerne i Greater Copenhagen får glæde af ESS og MAX IV, når deres virksomheder bliver leverandører til de to anlæg. Virksomhederne i området vil have lettere adgang som leverandører til anlæggene end udenlandske konkurrenter og vil desuden kunne rekruttere medarbejdere, som er uddannet i tilknytning til de to anlæg.  Kommunerne vil desuden få fordel af, at højt specialiseret arbejdskraft bosætter sig og dermed tilfører viden og økonomi til regionen.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende ESS/MAX IV-initiativet under Greater Copenhagen, er du velkommen til at kontakte:

Jacob Øster
Specialkonsulent
Region Hovedstaden
Tlf: +45 51 15 77 55
E-mail: jakob.oester@regionh.dk​​