Fødevaresatsning i Greater Copenhagen

Greater Copenhagens fødevaresatsning er et strategisk samarbejde for udvikling af fælles initiativer, der kan styrke fødevareudviklingen i Greater Copenhagen-metropolen.

I fødevareindsatsen gennemføres projekter inden for tre fokusområder:

  • Forskning og innovation:  Der udvikles projekter, som understøtter vækst og fremmer innovation i fødevareerhvervet via en stærkere kobling mellem forskning og virksomheder.
  • Fødevarer og oplevelser: Der udvikles et projekt, der understøtter kommercielle potentialer i Greater Copenhagens produktion af kvalitetsfødevarer i værdikæden fra primærproduktion til marked.
  • Offentlig-privat samarbejde som drivkraft: Via pilotprojektet ”Regionale råvarer i regionens køkkener” oparbejdes viden om, hvordan det offentlige kan fungere som marked for fødevareudvikling. Formålet er vidensdeling og eventuel videreudvikling af indsatsen på baggrund af erfaringerne.

 

Hvordan kan kommuner og regioner bruge den fælles fødevaresatsning?

Kommuner og regioner kan rette henvendelse til Region Sjælland for at indgå i udvikling af indsatserne og deltage i de konkrete projekter.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende den fælles fødevaresatsning, er du velkommen til at kontakte:

Winnie Larsen
Udviklingskonsulent
Region Sjælland

Tlf: +45 5092 5414
E-mail: wl@regionsjaelland.dk