Greater Copenhagen Gigabit - et signaturprojekt

Adgang til højhastighedsbredbånd har stort samfundsøkonomisk potentiale. Derfor skal Greater Copenhagen være et ledende gigabitsamfund, hvor digitalisering, data og intelligente løsninger giver metropolens borgere og virksomheder de bedste muligheder.

Skal Greater Copenhagen være digitalt verdensledende, kræver det, at alle har adgang til god digital infrastruktur, at arbejdsstyrken har de rette digitale kompetencer, og at virksomhederne udvikler og udnytter digitaliseringens muligheder.

I dag er der stadig store områder i Greater Copenhagen, som ikke har en tilstrækkelig god digital infrastruktur, og der mangler overblik over de digitaliseringsinitiativer, det offentlige ønsker at udvikle. Derudover har Østdanmark og Skåne forskellige udgangspunkter, styrker og muligheder på det digitale område.

Skal vi drive den digitale udvikling fremad, skal vi drage nytte af hinandens erfaringer og styrkepositioner. Hidtil er udviklingen af digital infrastruktur og digitalisering foregået i to forskellige spor. Der er nu behov for at se det som ét udviklingsområde. Derfor vedtog Greater Copenhagen-parterne i december 2017 et fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering.

Læs charteret Greater Copenhagen Gigabit på svenskdansk eller engelsk

Samfundsøkonomisk vil der være store gevinster ved at sikre en tidssvarende digital infrastruktur i Greater Copenhagen. Det viser en ny rapport udarbejdet for Greater Copenhagen af WSP, der vurderer den økonomiske gevinst ved udrulning af hurtigt internet i hele regionen.

Læs WSP-rapporten Samhällsekonomiske effekter av ett utbyggt höghastighetsbredband i Greater Copenhagen området

Signaturprojektet bygger videre på det fælles charter og vil positionere Greater Copenhagen globalt som det sted, hvor digitale løsninger udvikles og skaleres. En øget digitalisering vil tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til metropolen og sikre vækst i både by og land.      

 Signaturprojektets indsatser

  • Udvikle nye modeller for finansiering og offentlig-privat samarbejde (OPS) i samarbejde med branche og stat til udrulning af digital infrastruktur
  • Fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur
  • Fælles prioritering af vækstrettede digitaliseringsindsatser
  • Kortlægge offentlig efterspørgsel i forhold til digitalisering
  • Udvikling af digital platform, der beskriver Greater Copenhagens indsatser for omverdenen
  • Styrke digitale kompetencer

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Greater Copenhagen Gigabit, er du velkommen til at kontakte:

 

Chefkonsulent Anders Haarløv

Tlf: +45 2034 0021

ahaa@solrod.dk