Grænsehindringer

Samarbejdet i Greater Copenhagen er grænseoverskridende og har til formål at styrke den økonomiske vækst i hele regionen, men barrierer kan bevirke, at virksomheder går glip af vækstmuligheder, og at borgere undlader at søge arbejde eller uddannelse i hele metropolen. Greater Copenhagen har derfor fokus på barrierer, der hæmmer den økonomiske vækst og begrænser erhvervslivet og udviklingen mod et fælles arbejdsmarked.

Grænsehindringer for internationale forskere ved forskningsanlæggene ESS & MAX IV

Greater Copenhagen og en række partnere afsluttede i december 2016 deres samarbejde om Interreg-delprojektet Gränshinder som led i et større projekt, ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. Formålet med delprojektet har været at identificere hindringer og præsentere løsningsforslag for såvel tredjelandsborgere som EU-borgere, der ønsker at grænsependle i Greater Copenhagen.

 

Læs rapporten Hindringer og muligheder om grænsehindringer i Greater Copenhagen.

 

Grænsehindringer hæmmer arbejdsmarkedsintegrationen

Greater Copenhagen arbejder generelt for at fjerne grænsehindringer, der hæmmer integrationen af økonomi og arbejdsmarked i regionen; herunder den midlertidige grænsekontrol ved den svensk-danske grænse, indførelse af en mere effektiv gensidig anerkendelse af uddannelser samt svensk personnummer for danskere med fritidshus i Sverige.

 

Greater Copenhagen har udarbejdet et fælles arbejdsmarkedscharter, som skal sikre et mere integreret arbejdsmarked i Greater Copenhagen-regionen for at indfri det vækstpotentiale, som ligger i et velintegreret arbejdsmarked.

  

Damvad Analytics har i 2017 udarbejdet en rapport om grænsehindringernes samfundsøkonomiske effekter i regionen. 

 

Nordiske grænsehindringer

Greater Copenhagen Committee har status af en grænsekomite og modtager finansiering fra Nordisk Ministerråd for dette arbejde. Sammen med andre grænsekomiteer, organisationer og myndigheder arbejder Greater Copenhagen Committee lokalt, regionalt, nationalt og tværregionalt med at identificere og fjerne grænsehindringer, som hæmmer den økonomiske vækst.

 

Vigtige samarbejdspartnere: