Infrastruktur i Greater Copenhagen

En styrkelse af den fælles infrastruktur spiller en central rolle i Greater Copenhagen-samarbejdet. I 2018 og 2019 sætter Greater Copenhagen fokus på at styrke den kollektive trafik.

Grænseløs kollektiv trafik og et integreret arbejdsmarked - et signaturprojekt

Greater Copenhagen arbejder for at skabe en integreret og bæredygtig vækstregion med et fælles og integreret arbejdsmarked. Det skal være let og attraktivt at bo, leve og rejse i Greater Copenhagen.

Metropolens indbyggere og besøgende skal opleve Greater Copenhagen som en sammenhængende metropol med gode muligheder for at søge job og uddanne sig i alle dele af geografien.

 

I 2017 udpegede EU-kommissionen Greater Copenhagen som foregangsmetropol for samarbejde på tværs af grænser. I den forbindelse blev det påpeget, at en bedre kollektiv transport på tværs af grænser, vil styrke Greater Copenhagen som integreret og funktionel metropol.

 

Derfor arbejder Greater Copenhagen for at fjerne grænsehindringer, gøre pendling lettere og øge mobiliteten i hele Greater Copenhagen med bedre og grænseløs kollektiv trafik. Det vil vi gøre ved at løse to til tre grænsehindringer pr. år, aktivt sikre lettilgængelig og aktuel information til rejsende samt udvikle en kollektiv trafik på tværs af Greater Copenhagen. Med signaturprojektet øger vi arbejdsmarkeds-integrationen ved bl.a. at styrke samarbejdet mellem trafikoperatører og derved skabe større mobilitet.

 

Indsatser

  • Bidrage til at løse to til tre grænsehindringer pr. år
  • Aktivt understøtte Öresunddirekt
  • Etablere et langsigtet samarbejde mellem Skånetrafikken, DSB, Movia og centrale aktører i Greater Copenhagen
  • Kortlægge muligheder og udfordringer for realiseringen af grænseløs kollektiv trafik
  • Handlingsplan for indførelse af komplet billetudbud for interregionale rejser samt ensartet trafikinformation i den samlede geografi
  • Handlingsplan for fælles markedsføring

Trafikcharter i Greater Copenhagen

Et fælles trafikcharter for Greater Copenhagen skal styrke samarbejdets koordinering af den overordnede infrastruktur og styrke dialogen med interessenter på området, fx nationale regeringer og myndigheder.

 

Læs trafikcharteret på dansksvensk eller engelsk.

 

 

Interreg-projekt: Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

 

Projektet har som hovedmål at fremme mobilitet og tilgængelighed i Greater Copenhagen ved hjælp af bæredygtige transportformer og at styrke regionen som et knudepunkt i det transeuropæiske transportnetværk TEN-T.

 

Læs om Interreg-projektet "Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen"

 

Se erhvervslivets anbefalinger om infrastruktur

i Greater Copenhagen:

Video: Barbara Alexandersen

 

 

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Greater Copenhagens infrastrukturprojekt, er du velkommen til at kontakte:

 

Lars Bosendal, chefkonsulent

Tlf: +45 29 79 51 40

labo@regionsjaelland.dk