Greater Copenhagen som Life Science-centrum - et signaturprojekt

Vi skal skabe de bedste vækstbetingelser på life science-området, så vi kan konkurrere med de bedste i verden.

Greater Copenhagen er den største life science-region i Norden. Og med 36.000 ansatte udgør life science-branchen en hjørnesten i Greater Copenhagens økonomi. Med en stigende global efterspørgsel på nye teknologier og behandlingsmuligheder, har branchen fortsat stort globalt vækstpotentiale. Derfor skal vi skabe de bedste vækstbetingelser på life science-området, så vi kan konkurrere med de bedste i verden.

 

Med signaturprojektet vil vi markedsføre og yderligere styrke Greater Copenhagen som life science-centrum og derved tiltrække talenter, forskere og udenlandske forsknings- og produktionsaktiviteter til vores metropol. Sammen med private og offentlige aktører, som fx Medicon Valley Alliance, vil vi internationalt promovere metropolens vækst- og forskningsmuligheder, fx ved at fremhæve samarbejdsmulighederne med vores 7 science-parker, 15 universiteter og over 400 virksomheder på området.

 

Indsatsen skal føre til en strukturel og permanent forbedring af life science-økosystemet i Greater Copenhagen. Derfor vil vi samarbejde med centrale aktører og fonde om at styrke branchens vækstbetingelser.

 

Styrkelsen af økosystemet er en længere proces, og signaturprojektet markerer således startskuddet på en flerårig strategisk satsning på life science.

 

Indsatser

  • Øge antallet af produktions- og forskningsaktiviteter i regionen gennem en styrket investeringsfremmeindsats
  • Styrke talentmassen gennem international markedsføring af job- og forskningsmuligheder i samarbejde med industrien
  • Markedsføre Greater Copenhagens styrkepositioner