Faktaark - Greater Copenhagen from Science to Business

Greater Copenhagen-samarbejdet har i 2016 kortlagt de områder, hvor hovedstadsområdet står særligt stærk forskningsmæssigt og hvor investeringspotentialet er stort. 

Analysen har resulteret i udvælgelsen af 12 særligt løfterige forskningsområder, der har et stort potentiale for investeringsfremme. Områderne er detaljeret beskrevet disse 12 faktaark.

← Tilbage til oversigten


Faktaark Akustik og ultralyd

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Bakteriologi

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Bioenergi

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Cancerforskning

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Fødevarer og fermentering

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Kvanteteknologi

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Mennesker og teknologi

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Metabolisme og diabetes

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Nanoscience

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Proteinforskning og bioinformatik

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Social Big Data

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Faktaark Vind og energilagring

Faktaark med beskrivelse af forskningsområdet, Greater Copenhagens særlige forskningsstyrker på området og potentialet for investeringsfremme.

Rapport & faktaark Download alt materialet

Her kan du downloade alt materialet (baggrundsrapport og alle 12 faktaark). 

Baggrundsrapport Greater Copenhagens forskningsstyrker med potentiale for investeringsfremme

Rapporten er en analyse, der identificerer Greater Copenhagens forskningsstyrker og resulterer i udvælgelsen af 12 særligt løfterige forskningsområder, som har et stort potentiale for investe-ringsfremme.